Recenze

 Nadpis   Typ 
Discourse in Signed Languages ElektraFile
Lingvistika a vyučování znakových jazyků a o znakových jazycích ElektraFile
T. G. Reagan: Language Policy and Planning for Sign Languages ElektraFile
Andrea Hudáková – Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu ElektraFile
Perniss, P. M; Pfau, R; Steinbach, M. (ed.). Visible Variation. Comparative Studies on Sign Language Structure.; Pizzuto, E.; Pietrandrea, P.; Simone R. (ed.). Verbal and Signed Languages. Comparing Structures, Constructs and Methodologies. ElektraFile
Hoza, J. It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It. Politeness in American Sign Language. Washington (DC): Gallaudet University Press, 2007. 235 s. ISBN 978-1-56368-352-7. Meir, I.; Sandler, W.: A Language in Space. The Story of Israeli Sign Language. ElektraFile
Sandler, W.; Lillo-Martin, D.: Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 547 s. ISBN 13 978-0-521-48395-7. ElektraFile
Výuka češtiny pro neslyšící: inspirace odjinud ElektraFile
Johnston, T.; Schembri, A.: Australian Sign Language. An Introduction to Sign Language Linguistics. Cambridge: Cambridge University, Press 2007. 323 s. ISBN 13-978-0-521-54056-8. ElektraFile
Scheetz, N. A.: Psychosocial Aspects of Deafness. Boston: Pearson Education, 2004. 324 s. ISBN 0-205-34347-3 ElektraFile
Baker, A.; van den Bogaerde, B.; Crasborn, O. (Eds.): Cross-Linguistic Perspectives in Sign Language Research. Selected Papers from TISLR 2000. Hamburg: Signum Verlag 2003. 333 s. ISBN 3-927731-88-9. ElektraFile
Ladd, P. Understanding Deaf Culture. In Search of Deafhood. Clevedon; Buffalo; Toronto; Sydney: Multilingual Matters, 2003. 502 s. ISBN 1-85359-545-4. ElektraFile
Meier, R. P.; Cormier, K.; Quinto-Pozos, D. (eds.): Modality and Structure in Signed and Spoken Languages. Cambridge: Cambridge University Press 2002, 480 s. ISBN 0 521 80385 3. ElektraFile
Steinberg, D. D.; Nagata, H.; Aline, D. P.: Psycholinguistics. Language, Mind and World. 2. vyd. Harlow: Longman, 2001, 444 s. ISBN 0-582-03949-5 PPR. ElektraFile
Chamberlain, Ch.; Morford, J. P.; Mayberry, R. I. (Eds.). Language Acquisition by Eye. Mahwah (New Jersey); London: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, 276 s. ISBN 0-8058-2937-7. ElektraFile
Lucas, C. (ed.): The Sociolinguistics of Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 259 s. ISBN 0521794749. ElektraFile
Aktuální problémy komunikace, kultury a vzdělávání neslyšících ElektraFile
Zeshan, U.: Sign Language in Indo-Pakistan. A Description of a Signed Language. Philadelphia; Amsterdam, John Benjamins Publishing Company 2000. 178 s. ElektraFile
Východiska, cesty, cíle – Zamyšlení nad příspěvky o sluchovém postižení ve sborníku Paedagogica specialis XX. ElektraFile
Gregory, S. – Knight, P. – McCracken, W. – Powers, L. (eds.): Issues in Deaf Education. London 1998. 292 s. ElektraFile
Marschark, M. a kol.: Vztahy jazyka a myšlení. Hledisko znakového jazyka a neslyšících dětí. New York – Oxford 1997, 189 s. ElektraFile
O znakovém jazyce v základní jazykovědné příručce. Trask, R. L.: A Student’s Dictionary of Language and Linguistics. London etc. 1997. 247 s. ElektraFile
Baker, C.: Základ bilingválního vzdělávání a bilingvismus. Clevedon etc. 1996. 446 s. ElektraFile
Nad slovenským sborníkem Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava 1997, 266 s. ElektraFile
O jazyce a komunikaci neslyšících. ElektraFile
Novinky ze Slovenska ElektraFile
Konference (i) o komunikaci neslyšících ElektraFile
O neverbální komunikaci na Slovensku ElektraFile
V. Strnadová: Potom ti to povíme. Praha, ČUN 1994. 56 s. ElektraFile
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?