Nacházíte se zde: Úvod / Studijní texty / Ústav etnologie / Katedra kulturologie / 2011

2011

Seminář sociální a kulturní ekologie - třináctá prezentace
11. přednáška 9. 3. 2011 Vztah kultury a přírody: Josef Šmajs, Jitka Ortová
Krajina jako interpretovaný text
Jiří Sádlo (1998): Krajina jako interpretovaný text. Vesmír 77, s. 96-98
Seminář sociální a kulturní ekologie - čtrnáctá prezentace
12. přednáška 23. 3. 2011 Jeden svět: populace, ekonomika, zemědělství a ropa
Seminář sociální a kulturní ekologie - patnáctá prezentace
13. přednáška 6. 4. 2011 Indikátory kvality života - HDP, HDI, ekologická stopa, atd.
Jan Vávra: Morální filosofie Arne Naesse v díle Ekologie, pospolitost a životní styl
TPůvodní text k doktorandské zkoušce z filosofie.
Seminář sociální a kulturní ekologie - šestnáctá prezentace
Seminář sociální a kulturní ekologie 27. 4. 2011 Legislativa a ochrana krajiny, Jihočeský land use
Seminář sociální a kulturní ekologie - sedmnáctá prezentace
16. přednáška, 4. 5. 2011, trvale udržitelný rozvoj