Nacházíte se zde: Úvod / Studijní texty / Ústav etnologie / Katedra kulturologie / 2010

2010

Millerův pokus
WELLS, J. Ikony evoluce : ikony evoluce versus vědecké důkazy. Praha: Návrat domů, 2005. 283 s. 80-7255-108-6.
Seminář sociální a kulturní ekologie - informace k předmětu
Text obsahuje informace týkající se předmětu seminář sociální a kultruní ekologie : stručný sylabus, požadavky ke zkoušce, základní doporučená literatura, zajímavé internetové odkazy
Seminář sociální a kulturní ekologie - úvodní přezentace
1. přednáška 6.10.2010
Seminář sociální a kulturní ekologie - druhá prezentace
2. přednáška 13. 10. 2010, kořeny a inspirace sociální a kulturní ekologie, blízké obory, sociální ekologie v ČR
Seminář sociální a kulturní ekologie - třetí prezentace
3. přednáška 20. 10. 2010, Od oštěpu k pluhu - stručná historie zemědělství a krajiny v ČR od pravěku do 16. století
Seminář sociální a kulturní ekologie - čtvrtá prezentace
3. přednáška 20. 10. 2010, efektivita zemědělství a důsledky pro rozvoj společnosti - modelový příklad
Seminář sociální a kutlurní ekologie - pátá prezentace
4. přednáška 27. 10. 2010, zemědělství a vývoj krajiny v ČR od 16. století do poloviny 20. století
Co je evoluce : aktuální pohled na evoluční biologii
Co je evoluce : aktuální pohled na evoluční biologii / Ernst Mayr ; [z anglického orig. ... přel. Zdeněk Urban]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2009. -- 354 s. : il. ; 21 cm Kapitola 4. - Jak a proč probíhá evoluce? (strany 99 - 109) Kapitola 6. - Přírodní výběr (strany 143 - 176) Kapitola 7. - Adaptovanost a přírodní výběr: anageneze (strany 177 - 188)
O lidské přirozenosti : máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?
WILSON, E.O.: O lidské přirozenosti : máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Praha: NLN, 1993. ISBN: 80-7106-076-3. Kapitola 2. - Dědičnost (strany 24 - 57)
Konsilience : jednota vědění : o nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd
WILSON, E.O. Konsilience : jednota vědění : o nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd. Praha: Lidové noviny, 1999. 363 s. ISBN: 80-7106-321-5. Kapitola 7. - Od genů ke kultuře (strany 141 - 184)
Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti
Červená královna : sexualita a vývoj lidské přirozenosti / Matt Ridley ; [z angl. orig. přel. Martin Konvička ; doslov napsal Jan Zrzavý]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mladá fronta, 1999. -- 322 s. Kapitola 5. - Paví peří (strany 107 - 140)
Teorie memů : kultura a její evoluce
Teorie memů : kultura a její evoluce / Susan Blackmoreová ; [z angl. orig. přel. Martin Konvička]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2001. -- 302 s. Kapitola 1. - Zvláštní tvorové a 2. - Univerzální darwinismus (strany 23 - 47)
Seminář sociální a kulturní ekologie - sedmá prezentace
6. přednáška 10. 11. 2010, malý kviz o historii české krajiny
Seminář sociální a kulturní ekologie - osmá prezentace
6. přednáška 10. 11. 2010, krajina a společnost přelomu tisíciletí
Neolit skončil, zapomeňte!
Jiří Sádlo, Petr Pokorný: Neolit skončil, zapomeňte! Vesmír 83 (7), s. 398 - 403
Barunčino znovunabyté panenství
Petr Pokorný, Jiří Sádlo: Barunčino znovunabyté panenství. Vesmír 83 (8), s. 461 - 467
Seminář sociální a kulturní ekologie - devátá prezentace
7. přednáška, 24. 11. 2010, klimatické změny jako fyzikální a politický problém
Seminář sociální a kulturní ekologie - desátá prezentace
8. přednáška 8. 12. 2010, emise CO2 evropských domácností
Seminář sociální a kulturní ekologie - jedenáctá prezentace
9. přednáška 15. 12. 2010, CO2 emise domácností, folk psychology, ekologická stopa
Kulturní a sociální ekologie - společná literatura
Literatura pro oba ročníky Kulturní a sociální ekologie a pro Sociologii krajiny.
Kulturní a sociální ekologie - sylabus I. ročník ZS 2010
Rozšířený sylabus pro 1. ročník v ZS 2010.
Kulturní a sociální ekologie - sylabus II. ročník ZS 2010
Rozšířený sylabus pro 2. ročník v ZS 2010.
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?