2010

Kritika a interpretace
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Blažíček, Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002. s. 277-344.
Krátký úvod do teorie literatury
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Culler, Jonathan. Krátký úvod do teorie literatury. Brno: Host, 2002. s. 7-51.
Informatorium školy mateřské
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: SPN, 1964. První spis z oboru předškolní výchovy dětí ve světové literatuře.
Brána jazyků otevřená
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Vybrané spisy J. A. Komenského. Sv. 1. Praha: SPN, 1958. s. 347-429.
Maudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Maudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavená potomkům. (red. Novák, Jan V.). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901.
Cesta světla
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Cesta světla. Podlesí: ALMI, 2009. Poprvé v promyšlené a ucelené formě návrhy Komenského na všenápravu lidstva, později rozpracované a rozšířené v projektu Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Zpráva a naučení o kazatelství
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Opera Omnia 4. Praha: Academia, 1983. s. 11-120.
Jana Amose Komenského na spis proti Jednotě bratrské od Sam. Martina z Dražova sepsaný Ohlášení. Připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno býti povinni jsou
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Jana Amose Komenského na spis proti Jednotě bratrské od Sam. Martina z Dražova sepsaný Ohlášení. Připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno býti povinni jsou. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898.
Listové do nebe
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají; Spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu, konečnému, generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami. Brno: Nákladem Ústředního spolku Jednot učitelských na Moravě, 1910. s. 1-25.
Předehra pansofie
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. Komenský, J. A. Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Praha: Academia, 2010.
Historia o těžkých protivenstvích
J. A. Komenský, poutník na hranici epoch? I. KOMENSKÝ, Jan Amos. Dílo Jana Amose Komenského 9/I. Praha : Academia, 1989. 480 s. Historia o těžkých protivenstvích, s. 49-198.
Člověk a řeč
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Gadamer, Hans-Georg. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999. s. 22-30.
Člověk a řeč
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Gadamer, Hans-Georg. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999. s. 31-45.
Mezi filosofií a poezií
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Mathauser, Zdeněk. Mezi filosofií a poezií. Praha: Filosofia, 1995. s. 99-113.
Román v souvislostech času : úvahy o srovnávací literární vědě
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Svatoň, Vladimír. Román v souvislostech času : úvahy o srovnávací literární vědě. Praha: Malvern, 2009. s. 76-102.
Smysl konečnosti
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Kouba, Pavel. Smysl konečnosti. Praha: OIKOYMENH, 2001. s. 75-110. (III. kapitola)
Úkol hermeneutiky
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Ricoeur, Paul. Úkol hermeneutiky. Praha: Filosofia, 2004.
Život, pravda, symbol
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Ricoeur, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993. s. 168-188.
Bytí a čas
Čtení textů z literární teorie a hermeneutiky. Heidegger, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2008. s. 174-180.
Němá barikáda
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc.
Nové mýty z Příběhy osudy a mýty
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. 2 Kainar, Josef. Nové mýty z Příběhy osudy a mýty. Vybrané spisy I. Čs spis., Praha, 1987
Nokturnál (Sebrané spisy VIII)
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. Holan, V. Nokturnál. Sebrané spisy VIII. Praha: Odeon, 1980. s. 143-192. (Noc s Hamletem)
Hry (Spisy 2)
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. Havel, V. Hry. Spisy 2. Praha: Torst, 1999. s. 37-99. (Zahradní slavnost)
Tři novely
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. Hrabal, B. Tři novely. Praha: Čs. spisovatel, 1989. s. 75-127. (Taneční hodiny pro starší a pokročilé)
Dílo Jaroslava Seiferta 10
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. Seifert, J. Dílo Jaroslava Seiferta 10. Praha: Akropolis, 2004. s. 9-104. (Koncert na ostrově)
Sekyra
Česká literatura 20. století II. ZS - Bc. Vaculík, L. Sekyra. Brno: Atlantis, 2007.
Prométheova játra
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. Kolář, J. Prométheova játra. Dílo Jiřího Koláře sv.9. Praha; Litomyšl: Paseka, 2000. red. Karfík, V. 210s.
Život s hvězdou
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. Weil, J. Život s hvězdou. Praha:družstvo Dílo, 1949. Doslov: Grossman,J.
Příběhy
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. Holan, V. Příběhy. Spisy 7. Praha; Lytomyšl: Paseka, 2002. red.Pistorius, V.
Konec masopustu
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. Topol, J. konec masopustu. Praha: orbis, 1963. red.Kvasničková,K. doslov: Vostrý, J.
Kde život náš je v půli se svou poutí
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. JEDLIČKA, Josef. Kde život náš je v půli se svou poutí. 2. rozšířené vyd, v MF 1. Praha : Mladá fronta, 1994. 119 s. ISBN 80-204-0490-2.
Pábitelé
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. HRABAL, Bohumil. Pábitelé. 3. vyd. Praha : Mladá fronta, 1969. 243 s.
Bubáci pro všední den
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. MICHAL, Karel. Bubáci pro všední den. 4. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1991. 163 s. ISBN 80-202-0270-6.
Žert
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. KUNDERA, Milan. Žert. 5. vyd. Brno : Atlantis, 1991. 325 s. ISBN 80-7108-007-1.
Spalovač mrtvol
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. FUKS, Ladislav. Spalovač mrtvol. 3. vyd. Praha : Odeon, 2003. 142 s. ISBN 80-207-1127-9.
Romance pro křídlovku
Česká literatura 20. století II. ZS - Mgr. HRUBÍN, František. Romance pro křídlovku. Praha : Československý spisovatel, 1983. 89 s.
Sebrané spisy 6 (Dokumenty) - Panychida
Česká literatura 20. století II. HOLAN, Vladimír. Sebrané spisy : svazek VI. Dokumenty. 1. vyd. Praha : Odeon, 1976. 274 s. Panychida, s. 153-179.
Sebrané spisy 7 (Příběhy) - II. Část
Česká literatura 20. století II. HOLAN, Vladimír. Sebrané spisy : svazek VII. Příběhy. 1. vyd. Praha : Odeon, 1970. 274 s. II. část, s. 171-328.
Obhajoba umění 1934–1948
Česká literatura 20. století II. Chalupecký,J. Obhajoba umění. Praha: Československý spisovatel. 1991. 254 s. eds.Červenka,M. Karfík,V. ISBN: 80-202-0322-2
Obhajoba umění (s. 178-186)
Česká literatura 20. století II. Chalupecký,J. Obhajoba umění. Praha: Československý spisovatel. 1991. 254 s. eds.Červenka,M. Karfík,V. ISBN: 80-202-0322-2. s. 178-186.
Život s hvězdou
Česká literatura 20. století II. Weil, J. Život s hvězdou. Praha:družstvo Dílo, 1949. Doslov: Grossman,J.
Roky v dnech (Dílo Jiřího Koláře I.)
Česká literatura 20. století II. KOLÁŘ, Jiří. Křestný list; Ódy a variace; Limb a jiné básně; Sedm kantát; Dny v roce; Roky v dnech. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. 485 s. ISBN 80-207-0375-6. Roky v dnech, s. 337-482.
Skutečnost svoboda
Česká literatura 20. století II. Skutečnost a svoboda. Ed. J. Šulc a J. Kabíček. 1. vyd. -- Praha : Český spisovatel, 1995. -- 465 s.
BÁSNICKÉ DÍLO EGONA BONDYHO Svazek II.
Česká literatura 20. století II
Zuření
Česká literatura 20. století II. Zuření : (poezie z let 1949-1953) / Ivo Vodseďálek ; [edičně připravil Martin Machovec]. -- 1. vyd.. -- Praha : Pražská imaginace, 1992. -- 164 s.
Židovský svícen
Sebrané spisy Bohumila Hrabala. sv. 2, Židovský svícen / Bohumil Hrabal ; K vyd. připravili Karel Dostál a Václav Kadlec ; Přebal, vazba a graf. úprava Milan Albich. -- 1. vyd. v tomto uspoř. -- Praha : Pražská imaginace, 1991. -- 243 s. ; 21 cm. -- (Sebrané spisy Bohumila Hrabala ; Sv. 2).
Ostře sledované vlaky
Ostře sledované vlaky / Bohumil Hrabal. -- 1. vyd.. -- Praha : Československý spisovatel, 1965. -- 88 s.. -- (Život kolem nás ; Sv. 12)
Kafkárna (Legenda o Kainovi)
Česká literatura 20. století II. HRABAL, Bohumil. Kafkárna. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace, 1994. 459 s. ISBN 80-7110-139-7. Legenda o Kainovi, s. 291-327.
Zbabělci (Spisy Josefa Škvoreckého I.)
Česká literatura 20. století II. ŠKVORECKÝ, Josef. Primasezóna; Zbabělci; Konec nylonového věku. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 733 s. ISBN 80-207-0294-6. Zbabělci, s. 239-614.
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?