Nacházíte se zde: Úvod / Studijní texty / Katedra psychologie / 2010

2010

Historie školní a poradenské psychologie ve světě a u nás
Pracovní materiál určený výlučně pro potřeby studentů kurzu Školní a poradenská psychologie Porozumíme-li okolnostem vzniku a vývoje školní psychologie, poradenské psychologie a profesního poradenství ve světě, zvýšíme pravděpodobnost, že i lépe porozumíme současným peripetiím a vývojovým tendencím v těchto oblastech u nás.
Teorie osobnosti: Prof. O. Mikšík
Část 1.
Teorie osobnosti: Prof. O. Mikšík
Část 2. Sigmund FREUD, ALFRED ADLER, K.G.JUNG, Otto RANK,
Teorie osobnosti: Prof. O. Mikšík
Část 3. Sigmund FREUD, ANNA FREUDová, E.H.ERIKSON, Henry A. MURRAY, David C. McCLELLAND, HARRY STACK SULLIVAN, K. HORNEYOVÁ, NANCY CHODOROW, E. FROMM, ERIC BERNE,
Osm věků člověka: Erik H. Erikson
...
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
úvod
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
Temperament
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
POJETÍ BAZÁLNÍ PSYCHICKÉ AUTOREGULACE OSOBNOSTI
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
Zaměřenost
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
Schopnosti
Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům
...
Pojetí osobnosti: Prof. O. Mikšík
Zátěže
Lightner Witmer – počátky praktické psychologie
...
Porovnání některých pokusů o zhodnocení vývoje psychologického myšlení.
SEDLÁKOVÁ, M. Porovnání některých pokusů o zhodnocení vývoje psychologického myšlení. Československá psychologie. 1981, roč. 25, č. 5. S. 403-415.
Porovnání některých pokusů o zhodnocení vývoje psychologického myšlení.
SEDLÁKOVÁ, M. Porovnání některých pokusů o zhodnocení vývoje psychologického myšlení. Československá psychologie. 1981, roč. 25, č. 5. S. 403-415.
Dotazníkové metody
...
Dotazníkové metody jednorozměrné
...
Minnesota Multiphasic Personality Inventory
MMPI
Příprava dítětě pro základní školu - Problematika školní připravenosti
Příprava dítěte pro základní školu - problematika školní připravenosti Mertin,V. (2010). Příprava dítěte pro základní školu - problematika školní připravenosti. In V.Mertin, I.Gillernová (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál 2010, str. 235-247.
Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku
Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku Mertin, V. (2010). Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku.In V.Mertin, I.Gillernová (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha, Portál 2010, str. 163-171.
Informovaný souhlas při poradenství u dětí
...
Individuální vzdělávací plán
...
Konzultační model v poradenství
...
Vedení poradenského rozhovoru
...
Forenzní psychologie - Profilování (čj) - 1. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (čj) - Dvě kapitoly z knihy J. Douglase a M. Olshakera –Cesta do temnot. Kniha se zabývá profilováním v oblasti podpory vyšetřování závažných násilných trestných činů. Kapitoly poskytují pohled na tento proces na konkrétním případu profilovaných trestných činů. Autor J. Douglas je jedním ze zakládajících členů Behavioral Science Unit při FBI v Quanticu, USA, jde o jednotku, která začala průkopnicky v širokém měřítku aplikovat tento postup do policejní praxe.
Forenzní psychologie - Profilování (čj) - 2. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (čj) - Dvě kapitoly z knihy J. Douglase a M. Olshakera –Cesta do temnot. Kniha se zabývá profilováním v oblasti podpory vyšetřování závažných násilných trestných činů. Kapitoly poskytují pohled na tento proces na konkrétním případu profilovaných trestných činů. Autor J. Douglas je jedním ze zakládajících členů Behavioral Science Unit při FBI v Quanticu, USA, jde o jednotku, která začala průkopnicky v širokém měřítku aplikovat tento postup do policejní praxe.
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) 1. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. Selected chapters offer an insight into this process based on specific investigated crimes. The author G. McCrary is former member of the Behavioral Science Unit, which pioneered in applying this procedure into the investigative practice.
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. 2. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. Selected chapters offer an insight into this process based on specific investigated crimes. The author G. McCrary is former member of the Behavioral Science Unit, which pioneered in applying this procedure into the investigative practice.
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. 3. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. Selected chapters offer an insight into this process based on specific investigated crimes. The author G. McCrary is former member of the Behavioral Science Unit, which pioneered in applying this procedure into the investigative practice.
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. 4. část
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Profilování (aj) - The book (Unknown darkness by G. McCrary) is focused on profiling in the field of criminal investigative support. Selected chapters offer an insight into this process based on specific investigated crimes. The author G. McCrary is former member of the Behavioral Science Unit, which pioneered in applying this procedure into the investigative practice.
Úkoly pro atestaci předmětu forenzní psychologie
Forenzní psychologie - průběžné úkoly
Forenzní psychologie - Viktimologie
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Viktimologie – kapitola ze skript: Gillernová, I., Boukalová, H. a kol. (2006). Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha: Karolinum.
Forenzní psychologie - Observation
Text pro potřeby předmětu Forenzní psychologie - Observation – kapitola autora P. Banistera z knihy Qualitative methods in psychology – a research guide – o metodě pozorování z pohledu kvalitativního přístupu.
Informační exploze. Orientace v kvantitativním růstu informací. Využití procesu stárnutí informací pro efektivní práci s informacemi. Identifikace informačních potřeb, formulace informačních požadavků.
Prezentace z 1. přednášky konané v zimním semestru 2010/2011 (14. říjen 2010)
Robinson, E. Beyond Nature and Nurture.
Dynamický genom
Genes and Social Behavior
dynamický genom
Základy deskriptivní statistiky
...
Analýza statistické závilosti
...
Základy pravděpodobnosti
...
Domácí cvičení
...
Seminář sociální a kutlurní ekologie - šestá prezentace
5. přednáška 3. 11. 2010, vývoj krajiny a zemědělství v ČR v letech 1939-1989
Náhodná veličina
...
Induktivní statistika
...
Vývoj testu a manuál
...
Faktorová analýza
...
Senzitivita a specifita
...
Reliabilita
...
Položková analýza
...
Diagnostické metody
...
Základy statistiky
část 1.
Základy statistiky
část 2.
Základy statistiky
část 3.
Statistické zpracování dat
...
SPSS - data
přednáška
SPSS - výsledky
přednáška
Typové příklady
...
Základy pedagogické psychologie Úkoly 2010/2011
Dílčí, průběžné úkoly pro semináře a souhrnné portfolio 2010/2011
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?