Nacházíte se zde: Úvod / Seminární práce / Katedra psychologie / 2013

2013

Canisterapie - opraveno
Canisterapie
Doporučení švédského národního výzkumu pro efektivní boj proti šikaně z roku 2011
Krátké popsání nejefektivnějších dobů v boji proti šikaně, popisovaných ve švédském výzkumu z roku 2011.
Syndrom CAN a jeho specifika u drogově závislých rodičů
Literárně přehledová studie k předmětu Základy školního poradenství snažící se zmapovat důsledky týraní a zanedbávání dítěte na jeho následný rozvoj a komplikace při rozhodování, zda se již o týrání/zanedbávání dítěte jedná a kam takové dítě umístit. Navíc jsou přidány specifika drogově závislých rodičů a jejich dětí jako rizikové skupiny pro rozvoj syndromu CAN.
Portfolio k předmětu Forenzní psychologie
Vypracované úkoly z předmětu forenzní psychologie
Endokrinní změny a neverbální chování ve spojení s dominancí
Seminární práce, resp. kompilát shrnující dosavadní výzkumy spojené s dominancí, neverbálním chováním a endokrinními změnami. Práce se zaměřuje zejména na vzájemné působení těchto elementů.
C. R. Rogers a jeho přístup zaměřený na člověka
Seminární práce pro předmět Úvod do studia psychologie
Školní zralost, D. Pěkná, Oprava II pdf dokumentu
Dobrý den, všmla jsem si, že se mi při převodu pdf něco stalo v té opravené verzi s obsahem. Také jsem udělala pár oprav v odstavcích, takže to teď vypadá o něco lépe.
Alexithymie
Seminární práce pojednávající o tématu alexithymie.
Poruchy pohlavní identity- opravený dokument
Seminární práce na téma poruchy pohlavní identity, zahrnující kapitoly o tanssexualitě, transvestitismu dvojí role a poruchy pohlavní identity v dětství.
Forenzní psychologie Vejsada
Úkoly a články z forenzní psychologie
IS Úkol č.7
Sběr informací
Přátelé s výhodami
Seminární práce na téma Přátelé s výhodami
Přátelé s výhodami
Prezentace k seminární práci Přátelé s výhodami
Přátelé s výhodami
Seminární práce přátelé s výhodami
Sebevražda jako psychologické téma
Práce pojednává o vztahu suicidální tématiky k profesi psychologa. Jsou zde uvedeny nejčastější mýty o sebevraždách, vymezeny klíčové pojmy a popsán význam hodnot v otázce suicidálního jednání. V kapitole věnované bilanční sebevraždě jsou uvedena stádia, kterými si suicidant prochází. Navazuji částí týkající se výzkumu sebevražednosti, rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost suicidálního chování, jsou uvedena specifika ohrožení různých věkových skupin v populaci. Poté následují vybraná statistická data vztahující se k sebevražednosti zejména v ČR. Poslední kapitolu tvoří hrubý nástin zásad práce se suicidálně laděnými jedinci v psychologické praxi.
Neurobiologické regulace se zaměřením na psychosomatiku – klasifikace, obecný přehled a příklady kazuistik
seminární práce se zaměřením na psychosomatiku, jak v obecných mechanizmech interakcí mezi nervovým, endokrinním a imunitnim systémem, tak v konkrétních kazuistikách psychosomatických poruch
Alexithymie
Seminární práce zabývající se tématem alexithymie.
Poruchy pohlavní identity- oprava č. 2
Seminární práce zaměřená na poruchy pohlavní identity
Selektivní mutismus
Seminární práce pro předmět Úvod do studia psychologie. Opravená verze.
Úvod do studia emocí
Písemná práce seznamuje se základními pojmy a teoriemi emocí.
poruchy pohlavní identity
oprava seminární práce, 3.4.2012
Vývoj konceptu smrti u dětí (upraveno)
Seminární práce se zabývá procesem utváření konceptu smrti u dětí zhruba do období adolescence. Práce vychází především z postulátů a zjištění existenciální psychologie Irvina D. Yaloma
Seminární práce na předmět Metody pedagogickopsychologického výzkumu a poradenské praxe
Zpracování diagnostiky konkrétní oblasti
Unschooling jako forma domácího vzdělávání
Přehledová studie, která se zabývá alternativní formou domácího vzdělávání - unschoolingem.
pedaogicko-psychologická diagnostika
pedagogicko psychologická diagnostika
Vývoj dětské kresby
Vývoj z historického pohledu
Arabské jaro (Melicharová)
Glosář AJ
Omezování výskytu problematického chování žáků ve školní třídě
Literárně přehledová studie k předmětu Základy školního poradenství, která se zabývá tématem omezovaní výskytu problematického chování žáků ve školní třídě. Na problematické chování je nahlíženo z pohledu učitelů.
školní zralost- finální
oprava práce na úvod do studia psychologie
Dialogické jednání s vnitřním partnerem
seminární práce na předmět Úvod do studia psychologie
Působení počítačových her a videoher s násilnými prvky na chování dítěte
Jedná se o seminární práci na předmět Úvod do studia psychologie. Práce se zabývá problematikou počítačových her a násilím v nich zobrazovaným, stejně jako prvky násilí v médiích přístupných dětem vůbec. Klade si otázky ohledně působení těchto násilných prvků na dítě, přístupu rodičů a způsobech, jak jim čelit.
Poruchy pohlavní identyty- oprava č. 4; 6.5.2013
opravená seminární práce do předmětu Úvod do studia psychologie
forenzní psychologie - úkoly
Vypracované úkoly z forenzní psychologie
Poruchy autistického spektra
Práce se věnuje poruchám autistického spektra.
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?