Nacházíte se zde: Úvod / Seminární práce / Katedra psychologie / 2012

2012

Prevence šikany
Přehledová studie
Jirásková-Metody pedagogicko psychologického výzkumu
Seminární práce k předmětu Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe.
Gay otcovství a výchova dětí
Přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
Vliv výchovy homosexuálními rodiči na rozvoj dítěte
Přehledová studie k atestaci z předmětu Školní a poradenská psychologie
Péče a pozornost věnovaná rodičům dětí s mentálním postižením
Literárně-přehledová studie na téma cílené pozornosti, která je věnovaná rodičům dětí s mentálním postižením. Práce mapuje, nakolik se danému tématu věnuje zahraniční výzkum; dále také, jaké jsou již vyvinuté edukační programy či podpůrné psychosociální sítě, které by byly nápomocné v rozvoji efektivních vyrovnávacích strategií.
Školní a poradenská psychologie - seminární práce
Seminární práce pro předmět Školní a poradenská psychologie. Název: Vývoj genderové identity.
Dramatická výchova
Seminární práce k předmětu školní a poradenská psychologie
Sebevražedné chování v dětském a adolescentním věku
přehledová studie na zvedené téma
Teorie rozbitých oken
Přehledová studie
Sexuální výchova ve světě
Literárně-přehledová studie ke kurzu Školní a poradenská psychologie
Rozvoj multikulturních kompetencí u studentů a školních psychologů ve Spojených státech amerických
Literárně-přehledová studie pro atestaci z předmětu Školní a poradenská psychologie. Cílem práce je vytvořit literárně-přehledovou studii na téma rozvoje multikulturních kompetencí u žáků a studentů na amerických školách a rozvoj těchto kompetencí i u školních psychologů ve Spojených státech amerických.
Jirásková-Patologické a problémové hráčství u adolescentů a možnosti prevence
Literárně-přehledová studie k předmětu Školní a poradenská psychologie na téma Patologické a problémové hráčství u adolescentů a možnosti prevence
Školní a poradenská psychologie- Resilience u dětí
Seminární práce z předmětu Školní a poradenská psychologie na téma Resilience u dětí.
Syndrom vyhoření u studentů SŠ
Přehledová studie výzkumů zaměřených na výskyt syndromu vyhoření u studentů středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.
Kazuistika dítěte
Kazuistika předškolního dítěte do předmětu Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe
Reakce na partnerovu nevěru
přehledová studie
Diagnostika dítěte
Diagnostika dítěte do předmětu Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe
PSYCHOSOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY – TEORIE A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY
Přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie.
Nadané děti
Literárně přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
Specifika vzdělávání dětí z prostředí minorit
Seminární práce s atestaci z předmětu Školní a poradenská psychologie
Inkluzivní vzdělávání
...
Sourozenci chronicky nemocných dětí
Literárně-přehledová studie na předmět Školní a poradenská psychologie
Diagnostika dítěte
Diagnostika dítěte pro předmět Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe
Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe - Kazuistika dítěte
Dokument obsahuje seminární práci, kazuistiku dítěte pro předmět Metody pedagogicko psychologického výzkumu a poradenské praxe.
Zahraniční přístupy ke klimatu školy a školní třídy
Přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
Školní zralost
Přehledová studie z předmětu školní a poradenská psychologie
Literarne - prehledova studie
Literarne - prehledova studie k atestaci predmetu Skolni a poradenska psychologie
Prehledova studie Jana Blažke
DIAGNOSTICKÉ A PRAKTICKÉ ROZDÍLY MEZI AS A VFA
Přehledová studie_Rychlost plynutí času
Literárně přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
Mediální výchova v rodině- Školní a poradenská psychologie
Práce se zabývá novými poznatky o problematice mediální výchovy v rodině. Nastiňuje zásadní otázky vyvstávající ze současných studií tohoto tématu.
Kasuistika
Problém z poradenské praxe - nástup dítěte do MŠ
Kasuistika
Problém poradenské praxe - nástup dítěte do MŠ
Dar strachu
...
Úkoly a články_FP_Faridová (Hnátová)
Úkoly a články pro atestaci z Forenzní psychologie
Kyberšikana
Přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
kauzalni souvislost kolovratek&fazulova polevka
subor obsahuje pracu, ktorej cielom je obhajit kauzalni suvislost medzi kolovratkem a fazulovou polievkou
Kolovrátek a fazolová polévka - Jan Tomáš
Kauzální souvislost mezi fazolovou polévkou a kolovrátkem
fazolová polévka, kolovrátek - opravené citace
obhajoba kauzality fazolové polévky a kolovrátku. Upravené citace.
Manuál na citace
Přehledový manuál na citace - prezi
Abstrakt 1 - Barbora Blechová
Jak se zbavit poloviny Windows
Abstrakt 2 - Barbora Blechová
Knihy k nahlížení a knihy ke čtení
Anotace - Barbora Blechová
Jak číst knihy bříšky prstů
Mentální mapa - Barbora Blechová
EBSCOhost
Úkol-citace-Lukáš
Citace - myšlenková mapa
Úkoly-anotace-abstrakty-Lukáš
Anotace a abstrakty
Kolovrátek a fazole - Richard Lukáš
Kolovrátek a fazole
Domácí úkoly č. 3 - 5.
Dva abstrakty a jedna anotace.
Odborná práce s dětmi s ADHD
Literárně-přehledová studie
Prezentace k seminární práci
Deprese u adolescentů
Syndrom ADHD
Přehledová studie k předmětu Základy školního poradenství
Domácí úkoly - abstrakty + anotace
Lukáš Šaněk KPSY 2012/2013
informační systémy - úkoly z 16.10. (aljamal)
abstrakt, resumé a klíčová slova
Domácí úkol z IS č.3
Abstrakt článku
Domácí úkol z IS č.4
anotace článku
Domácí úkol z IS č.5
Abstrakt článku
Informační zdroje, úkol č.3
Abstrakt na zadaný text Knihy k nahlížení a knihy ke čtení.
Informační zdroje, úkol č.4
Anotace k zadanému textu Jak číst knihy bříšky prstů.
Informační zdroje, úkol č.5
Abstrakt k zadanému textu Jak se zbavit poloviny windows.
Úkol 3- abstrakt
Anotace k textu "Knihy k nahlížení a knihy ke čtení" -domácí úkol předmětu "Informační systémy a zdroje"
Úkol 4- anotace
Anotace textu "Jak číst knihy bříšky prstů" -domácí úkol k předmětu "Informační systémy a zdroje"
Úkol 5- abstrakt
Abstrakt textu "Jak se zbavit poloviny Windows" -domácí úkol k předmětu "Informační systémy a zdroje"
Domácí úkol
Domácí úkol pro prváky, obor psychologie
Abstrakt - jak se zbavit poloviny windows
Abstrakt článku, který se zabývá informacemi a prací s nimi v současném informacemi přehlceném světě.
Anotace - Jak číst knihy bříšky prstů
Anotace článku, ve kterém autor řeší, jak je možné, že "máme přečtené" knihy, které nám leží v knihovně a nikdy jsem je vlastně nečetli.
Abstrakt - Knihy ke čtení a knihy k nahlížení
Abstrakt článku o knihách ke čtení a knihách k nahlížené, a proč nejsou knihy ke čtení vhodné k převedení do multimediální podoby.
Knihy k nahlížení a knihy ke čtení
1 domácí úkol
Čtení bříšky prstů
2 domácí úkol
Jak se zbavit poloviny Windows
3 domácí úkol
xzcdsg
gdfshh
úkol č.5
abstrakt - "Jak se zbavit poloviny windows"
úkol č.3
abstrakt - "Knihy k nahlížení a knihy ke čtení"
úkol č.4
anotace - "Jak číst knihy bříšky prstů"
Abstrakt a anotace
Vypracování tří úkolů následně po přečtení článků o anotaci a abstraktu.
Číst knihy bříšky prstů: anotace, úkol č.4
úkol na předmět Informační systémy a zdroje
Úkoly na Informační systémy a zdroje
V dokumentu jsou zpracované první tři úkoly na předmět Informační systémy a zdroje.
Domácí úkoly
Vypracované domácí úkoly na Informační systémy a zdroje.
Vyhledávání v EBSCO
Prezentace, která má sloužit jako návod pro vyhledávání v EBSCOhost
DÚ Dominika Pěkná (3 v 1)
Domácí úkoly z informačních systémů od studentky D. Pěkné :)
Knihy k nahlížení a knihy ke čtení - abstrakt
Abstrakt a osm klíčových slov
Jak číst knihy bříšky prstů - anotace
Anotace a osm klíčových slov
Jak se zbavit poloviny Windows - abstrakt
Abstrakt a osm klíčových slov
Abstrakt textu "Knihy k nahlížení a knihy ke čtení"
Domácí úkol 3
Mentální mapa
Mentální mapa na citace, vytvořená přes http://www.mindmeister.com/
Mentální mapa v PDF
Mentální mapa na citace, vytvořená přes http://www.mindmeister.com/ ve formátu PDF
Anotace textu "Jak číst knihy bříšky prstů"
Domácí úkol 4
Abstrakt- Knihy k nahlížení a knihy ke čtení
Soubor obsahuje 3. domácí úkol k předmětu Informační systémy a zdroje.
Citujeme bez obtíží
Mentální mapa vytvořená v programu MindMeister, s poznámkami ve formátu .pdf.
Abstrakt textu "Jak se zbavit poloviny Windows"
Domácí úkol 5
Citujeme bez obtíží
Mentální mapa vytvořená v programu MindMeister, bez poznámek ve formátu .jpg.
Úkol č.4
Mentální mapa citací
Úkol č.1
Abstrakt k textu Knihy k nahlížení a knihy ke čtení
Úkol č. 2
Anotace k textu Číst knihy bříšky prstů
Úkol č.3
Abstrakt k textu Jak se zbavit windows.
Úkol č. 3
abstrakt k "Knihy k nahlížení a knihy ke čtení"
Úkol č. 4
Anotace k "Jak číst knihy bříšky prstů"
Úkol č. 5
Abstrakt k "Jak se zbavit poloviny Windows"
bibliografické citace
Prezentace k citacím pomocí nástroje Prezi.
Domácí úkol ISZ č.3
Abstrakt - Knihy k nahlížení a ke čtení
Domácí úkol ISZ č.4
Anotace - Číst knihy bříšky prstů
Domácí úkol ISZ č.5
Abstrakt - Jak se zbavit poloviny Windows
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?