Nacházíte se zde: Úvod / Seminární práce / Katedra psychologie / 2011

2011

Pozitivní vzdělání
Seminární práce z předmětu Školní a poradenská psychologie.
Holding therapy
Seminární práce z předmětu Školní a poradenská psychologie
Střelci na školách
seminární práce z předmětu Školní a poradenská psychologie
Vliv fyzického cvičení na projevy ADHD
Vliv fyzického cvičení na projevy ADHD
Možnosti psychologického výzkumu image školy
Přehledová studie k atestaci z předmětu Školní a poradenská psychologie
Programy zabývající se zvyšováním a podporou motivace žáka ke studiu
Seminární práce (přehledová studie) pro předmět Školní a poradenská psychologie
Školní fobie
Přehledová studie o školní fobii k atestaci z předmětu Školní a poradenská psychologie.
Domácí vzdělávání
Přehledová studie čerpá ze zahraničních článků a knih ohledně tématu domácího vzdělávání
Práce s cílem ve vzdělávání
přehledová studie k předmětu Školní a poradenská psychologie
Forenzní psychologie - úkoly pro atestaci
úkoly pro atestaci
Spánek a spánková deprivace
První seminární práce v rámci předmětu Úvod do studia psychologie. V první části se zabývám fyziologií spánku, rozdělením na jednotlivá spánková stadii REM a nonREM spánku a teoriemi o významu spánku. Druhá část pojednává o spánkové deprivaci, jaké jsou její dopady na fungování lidského organismu a poznatky z oblasti výzkumu spánkové deprivace.
akademická účinnost
seminární práce o akademické účinnosti žáků základních škol a studentů středních a vysokých škol. Literárně přehledová studie.
DU_Forenzni_ps_Kristanova
Dokument obsahuje všech 5 domácích úkolů, včetně 2 příloh
Jak souvisí inovační potenciál a duševní vlastnictví
Krátké zamyšlení nad podporou inovačního potenciálu pracovníků ze strany zaměstnavatele a nad ochrannými známkami EU.
Výuka rukopisu
Literárně přehledová studie
Forenzní psychologie
Vypracované úkoly, ZS 2010/2011
Počítačová a internetová závislost
Definice, etiologie, symptomatika a diagnostika počítačové závislosti.
Cyberbullying
Seminární práce do předmětu Školní a poradenská psychologie.
úkoly - forenzní psychologie
všechny úkoly k atestaci předmětu forenzní psychologie
profilování - z databází
Článek vyhledaný v databázích k 1. úkolu do předmětu forenzní psychologie (téma profilování)
článek z databází k úkolu č. 3
Článek vyhledaný v databázích ke 3. úkolu z forenzní psychologie (kulturní rozdíly ve forenzní psychologii)
Výtvarná výchova na základních školách
Rešerše článků na téma výtvarné výchovy na základních školách. Pohled do minulosti výuky výtvarné výchovy, nynější situace ve světě a v ČR, tendence do budoucna výuky tohoto předmětu a předmětů příbuzných.
Přehledová studie do předmětu Školní a por. psychologie
Přehled několika výzkumů Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování
Ukoly z forenzni psychologie 1-5 (Barbora Ottová)
Ukoly pro atestaci z forenzni psychologie.
Forenzní psychologie - úkoly - Borůvková
úkoly pro atestaci k předmětu Forenzní psychologie
Dvojí výjimečnost
Přehledová studie z oblasti Školní a poradenské psychologie zabývající se Dvojí výjimečností. "Dvakrát výjimeční" představují specifickou skupinu dětí, které mají výjimečné schopnosti, ale zároveň trpí nějakou poruchou, či handicapem. Do této skupiny nadaných zahrnujeme jedince s poruchami učení, poruchami pozornosti (ADD/ADHD), Aspergerovým syndromem, autismem, poruchami vidění, fyzickým handicapem, poruchami sluchu, depresemi, sebevražednými sklony atd. Evidentně se jedná o velmi různorodou a širokou skupinu jedinců.
Úkol 1 - Profilování
Úkol 1 na předmět Forenzní psychologie - Profilování.
Konverze
Seminární práce (přehledová studie) pro předmět Školní a poradenská psychologie
Aktuální postoje k manželství
Práce pojednává o aktuálních postojích k manželství v České republice. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde teoretická část nastiňuje problémy, které byly zkoumány pomocí transverzálního výzkumu a v praktické části jsou uvedeny výsledky. Práce se tedy zabývá vstupem do manželství-ano či ne, důvody vstupu do manželství, ideálním věkem, který je vhodný pro uzavření sňatku a také dobou společného soužití. Dále rozebírá cíle a hodnoty manželství, ideální vlastnosti a požadavky na partnera či partnerku. Posledním tematickým celkem, který jde zde uveden, je rozvod a to v souvislosti s tím, jaké důvody nejčastěji vedou k rozvodu. Tyto problémy jsou zobrazeny v náhledu různých věkových i genderový skupin.
Faktory vývoje partnerských vztahů v extrémně mladých manželstvích
Práce zpracovává dokument VUP z roku 1985, jehož autorem je Andrej Gjurič. Zpracovává základní sociodemografické údaje, které se týkají populace nezletilých novomnaželů, tj. sňatečnost, plodnost a rozvodovost. V druhé části jsou uvedeny charakteristiky, které byly zkoumány na 100 snoubenských párech z Prahy, např. vzdělanost, pracovní zaměření, volnočasové aktivity, vzdělání a profesní zařazení rodičů, bytová situace, počet předchozích partnerů a interrupcí a další.
Faktory vývoje partnerských vztahů v extrémně mladých manželstvích (doc)
Průvodní informace a veškeré tabulky s popisem k prezentaci na téma extrémně mladá manželství.
Aktuální postoje k manželství (prezentace)
Prezentace se zabývá aktuálními postoji k manželství. Zobrazuje použitou metodu-dotazníky, dokládá informace o místě sběru dat a především prezentuje výsledky ve věkovém i genderovém srovnání. Tvoří pouze prezentační část hlavního dokumentu.
Efektivita školních preventivních programů zaměřených na problematiku tabakismu u dětí
Jedná se o seminární práci z předmětu Školní a poradenská psychologie. Jejím tématem je efektivita školních preventivních programů zaměřených na problematiku tabakismu u dětí. Jde o přehledovou studii.
Automutilační chování v adolescenci
Literárně - přehledová studie pro předmět Školní a poradenská psychologie
Forenzní psychologie- úkoly
zpracované úkoly + 2 články (The Criminal Profiling Illusion; The Place of Culture in Forensic Psychiatry)
Vývoj konceptu smrti
Přehledová studie na téma vývoj konceptu smrti u dětí a dospívajících.
Syndrom vyhoření v profesi učitele
Přehledová studie do předmětu Školní a poradenská psychologie
Diagnostika dítěte - Péťa
Diagnostika dítěte - Péťa: stručný popis jeho situace a návrh možných řešení
Forenzní psychologie - Tomáš Rulík
Vypracování zadaných úkolů
Úkoly pro atest Forenzní psychologie
Pro a proti trestu smrti
Úkoly pro atest Forenzní psychologie
videoanalýza
Úkoly pro atest Forenzní psychologie
Profilování - klady a omezení
Dyskalkulie
Seminární práce z předmětu Školní a poradenská psychologie
Úkoly - Forenzní psychologie (Kulišová)
Vypracované úkoly pro atestaci z předmětu forenzní psychologie.
Guilt and shame in culture
článek pro atestaci z Forenzni psychologie
Šikana ve školním prostředí a práce s obětí šikany
Seminární práce pro předmět Školní a poradenská psychologie (APS300029)
Orlíková: Vztah pohlaví a šikany v prostředí školy
Seminární práce pro předmět Školní a poradenská psychologie
Škola jako významný stresor v životě dítěte
Seminární práce (přehledová studie) k předmětu Školní a poradenská psychologie
Znalosti učitelů o syndromu ADHD
Přehledová studie z předmětu Školní a poradenská psychologie
úkoly k předmětu - Forenzní psychologie
Forenzní psychologie-úkoly, články
Resilience - faktory ovlivňující psychickou nezdolnost dítěte
Tato seminární práce do Školní a poradenské psychologie si klade za cíl popsat základní koncept resiliencejako psychické nezdolnosti a faktory, které ji ovlivňují, a to ve formě přehledové studie výsledků současného výzkumu ze zahraničních vědeckých zdrojů.
Vnímaná akademická účinnost
literárně přehledová studie
Pedagogicko-psychologická diagnostika
Pedagogicko-psychologická diagnostika
Inormační systémy a zdroje - manuál
Manuál pro práci s databází ProQuest
InGram - Lekce č. 1 - Informační prameny
Jaké existují druhy dokumentů a podle čeho se dělí? Co je to primární, sekundární a terciární pramen? Jak jednotlivé dokumenty využít?
úkol č.3
manuál k vyhledávání v databázi EBSCOhost
Anotace - Pavel Brožek
Anotace krátkého eseje Umberta Eca
Studentské hodnocení výuky
Seminární práce na školní a poradenskou psychologii
Úkol č.1. - abstrakt
Abstrakt - Eco U. (2008). Poznámky na krabičkách od sirek. Praha : Argo.
Úkol č.1 z předmětu Informační systémy a zdroje
Abstrakt + databáze vhodné pro psychology
úkol č.2
Výsledek testu
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?